×

Türkiye'de meyve ve sebze çeşitliliğinin meyve suyu endüstrisine sağladığı avantajlar

Türkiye’de üç farklı iklim tipi görülmektedir. Tarıma elverişli iklimi dolayısıyla Türkiye’de, çeşitli meyve ve sebzelerin üretimi yapılabilmektedir. Ülkemizde taze meyve ve sebze üretimi yılda yaklaşık 50 milyon tonun üzerindedir.

Hammadde çeşitliliği verimli topraklar iyi tarım uygulamaları ile buluşunca taze meyve ve sebzelere ek olarak, meyve suları, meyve suyu konsantreleri, meyve püreleri de ihracatın önemli bir parçasıdır. Meyve çeşitliliği, meyve suyu endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde Türk üreticiler Avrupa ve ABD'nin en büyük tedarikçileridir.

Meyve suyu ve meyve suyu konsantresi sanayii, ana hammadde girdisi olarak meyve ve az miktarda da sebze işler. Türkiye verimli topraklarından yetişen ürünlerle bu konuda oldukça çeşitli bir yelpazeye sahiptir. Meyve suyu, meyve nektarı ve meyveli içecekler bu sanayii kolunun üretim çıktıları olarak karşımıza çıkar.

Meyve suları çeşitli şekillerde kategorize edilir. Bu sınıflandırmalarda baz alınan özelliklerden en önemlisi ;meyve suyunun berraklığıdır. Meyve sularında meyve oranı genellikle %100 iken, meyve nektarlarında %25-50, meyveli içeceklerde en az %10’dur.

Günümüzde meyve suları çoğunlukla meyve suyu konsantrelerinden, meyve nektarları meyve pulpundan, meyveli içecekler ise meyve suyu veya püresinden hazırlanmaktadır

Meyve suyu konsantreleri aseptik torbalarda ve ya aseptik tanklarda muhafaza edilmektedir böylelikle oluşabilecek mikrobiyolojik bozulmaların önüne geçilmektedir.