×

Değer ve İlkelerimiz

Saygı

Kurum içi ve dışı tüm faaliyetlerimizde insana ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

İşte Eşitlik

Tüm çalışanlarımıza ayrım gözetmeksizin; eşit ve adil şartlarda çalışabildikleri bir iş ortamı sağlıyoruz

Şeffaflık

İş süreçlerimizde ve hizmetlerimizde bilgi akışını yönetim sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştiriyor ve izlenebilirlik ilkesini esas alıyoruz.

Liderlik

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde vizyon ve misyonumuza uygun,alanında ilham veren bir firma olma hedefinde ilerliyoruz.

Değişime Açıklık

Sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, gelişmelere hızla entegre olarak tüm süreçlerimizde sürekli iyileşme sağlıyoruz.

Çözüm Odaklılık

Ülkemiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımız için hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz.

Sağlık

İnsan sağlığına iyi gelen üretim anlayışıyla kalite ve gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda ilerliyor, insana faydalı ürünler üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik

Çevrenin, tarımın ve kalitenin sürdürülebilirliği için sorumlu üretim ve tüketim prensiplerini benimsiyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken toplumsal ve ekolojik yaşama katkı sağlamayı önemsiyoruz.

İnovasyon

Uyguladığımız bilimsel metotlar ve dinamik AR-GE departmanımız ile yenilikçi ve değer yaratan çalışmalara imza atıyoruz.